Polityka prywatności

Aktualizacja: 15.06.2021

1. Warunki ogólne

Jako administrator danych mamy prawny obowiązek wynikający z przepisów hazardowych do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im udziału w grach i świadczenia im usług dodatkowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Strona www.yolocasino.com („Kasyno”, „Strona internetowa”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz” ") jest własnością Hollycorn N.V., spółki zarejestrownaje na i działającej zgodnie z przepisami Curacao. Hollycorn N.V. jest licencjonowane i regulowane przez Antillephone N.V. (licencja numer 8048/JAZ2019-015). Hollycorn N.V.’s zarejestrowano pod numerem 144359 i adresem Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curaçao. Libergos Ltd. jest spółką zależną Hollycorn N.V., działającą jako agent w imieniu Hollycorn N.V., zarejestrowaną z siedzibą na Cyprze pod adresem Boumpoulinas, 1-3, BOUBOULINA BUILDING, Flat/Office 42, 1060, Nikozja, Cypr, zarejestrowana pod numerem ΗΕ 371971

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@hollycorngaming.com

Rejestrując konto gracza na Stronie internetowej, potwierdzasz swoją zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i nie chcesz podawać nam wymaganych przez nas danych osobowych, nie korzystaj z tej Strony internetowej

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej i/lub jej usług będzie oznaczało zgodę na Politykę prywatności.

2. Informacje, które zbieramy

Dane osobowe, których możemy zażądać i przetwarzać, obejmują między innymi:

a) Wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularzy na naszych stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które następnie przekazujesz za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty e-mail (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon);

b) Korespondencja prowadzona z nami za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;

c) Cała historia transakcji na Koncie Gracza, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem Strony internetowej lub innych środków komunikacji;

d) Loginy do witryny i ich dane, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, blogi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;

e) Dokumenty i dowody, których zasadnie zażądamy w celu weryfikacji konta, przetwarzania wpłat lub wypłat oraz przeprowadzania kontroli pod kątem oszustw (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dowody mogą obejmować skany paszportów, odcinki płatności, wyciągi bankowe itp.

f) Uczestnictwo w ankiecie lub wszelkie inne oceny klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. Jak korzystamy z informacji

Przetwarzamy Dane Osobowe, które zbieramy od Ciebie w celu świadczenia naszych usług. W szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane w następujących celach::

a) Przetwarzanie Twoich zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;

b) Zapewnienie Ci gier i innych usług pomocniczych na Stronie internetowej;

c) Świadczenie obsługi klienta, np. pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem;

d) Przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

e) Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji o naszych ofertach promocyjnych lub dostarczanie informacji promocyjnych od naszych wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i podmiotów stowarzyszonych (tylko jeśli gracze wyraźnie wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);

f) Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT);

g) Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywaniu warunków, praniu pieniędzy i innym nielegalnym lub nieregularnym działaniom związanym z grami;

h) Analizowanie trendów klientów poprzez badania rynku (uczestnictwo w ankietach nie jest obowiązkowe i zawsze możesz nie brać w nich udziału);

i) Prowadzenie badań i analizy statystycznej danych zagregowanych.

4. Komunikacja marketingowa

O ile nie zdecydowałeś się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych w ustawieniach konta gracza lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@yolocasino.com.

Ponadto należy pamiętać, że akceptując od nas jakąkolwiek nagrodę konkursową lub wygrane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego imienia i/lub pseudonimu do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez prawo.

5. Pozyskiwanie Danych osobowych

Nie będziemy gromadzić żadnych Danych osobowych o Tobie bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie, jeśli podałeś takie informacje, korzystając z naszych usług i poprzez Twoje interakcje z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać niektóre Dane osobowe od dostawców internetowych i usługodawców, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zachowujemy prawo do korzystania z usług dostawców zewnętrznych w celu świadczenia pomocy technicznej, aby przetwarzać transakcje online i pozyskiwać treści związane z grami.

Prosimy o zrozumienie, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym usługom handlu elektronicznego. Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać i chronić wszelkie uzyskane w ten sposób dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką. Wszelkie informacje, które podasz, zostaną ujawnione wyłącznie stronom trzecim spoza Spółki zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze chronią Twoje dane osobowe.

6. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać informacje, które nam przekazałeś, innym podmiotom z naszej grupy spółek oraz naszym partnerom biznesowym. Spółki te obejmują nasze spółki-matki, ich spółki-matki i wszystkie spółki-córki tych odpowiednich spółek, a także inne spółki, z którymi prowadzimy interesy i posiadamy niezbędne umowy. Przetwarzanie danych osobowych może być podejmowane przez Spółkę lub inny podmiot z naszej grupy spółek, który może korzystać z usług strony trzeciej w celu zaspokojenia takich potrzeb w zakresie przetwarzania danych.

Pracownicy Spółki, w szczególności inspektor ochrony danych, inspektor ds. prania brudnych pieniędzy, analitycy ds. płatności i przeciwdziałania oszustwom, agenci obsługi klienta, członkowie zespołu ds. utrzymania klientów, menedżerowie graczy VIP, a także inni wybrani pracownicy, również będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych dla w celu wykonywania swoich obowiązków i udzielania Państwu pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp lub są związani z przetwarzaniem danych osobowych gracza, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu poszanowania poufnego charakteru informacji gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Aby zapewnić Ci sprawną obsługę, my i/lub nasi usługodawcy możemy wymagać przekazania Twoich danych osobowych z jednego kraju do drugiego w regionach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także do niektórych podmiotów przetwarzających dane które mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym, przeglądając Stronę internetową i komunikując się z nami drogą elektroniczną, potwierdzasz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas (lub naszych dostawców lub podwykonawców) Twoich danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje i dane były traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7. Przekazywanie danych do zewnętrznych podmiotów

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, regulacje lub inne prawne wezwanie do sądu lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki, jej klientów lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim tylko w następujących przypadkach:

a) Tam, gdzie jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

b) Jeśli Witryna musi udostępnić dane swoim operatorom płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji kartami bankowymi jest przetwarzana przez Paysafe, którego politykę prywatności stosuje się do takich transakcji);

c) Aby przestrzegać naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków i odpowiedzialności wobec odpowiednich organów licencyjnych i regulacyjnych, a także wszystkich obowiązków i odpowiedzialności należnych na mocy wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych mających zastosowanie organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;

d) Gdy Firma uważa, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu;

e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych potrzebują danych do realizacji swoich zadań;

f) Wszelkim innym stronom trzecim za uprzednią zgodą gracza na to.

Korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy wspierają Stronę internetową, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi witryn internetowych, marketingu, analityki, ulepszania witryn internetowych i wysyłania biuletynów e-mail. Zapewniamy, że przekazywanie Danych Osobowych do odbiorcy jest zgodne z obowiązującym Przepisem o Ochronie Danych i że na podmiot przetwarzający nakładane są takie same obowiązki, jakie nakłada na nas odpowiednia Umowa o świadczenie usług.

Nasze strony internetowe mogą również zawierać funkcje mediów społecznościowych (np. przyciski „Udostępnij” lub „Lubię to”). Takie funkcje są dostarczane przez zewnętrzne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook. W przypadku gromadzenia danych w ten sposób ich przetwarzanie podlega polityce prywatności odpowiednich platform mediów społecznościowych.

Oprócz powyższego możemy również udostępniać dane osobowe w przypadku pozyskania nowych firm. W przypadku zmian w strukturze Spółki, takich jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, z dużym prawdopodobieństwem dane osobowe naszych klientów zostaną objęte sprzedażą lub przeniesieniem. W ramach naszej Polityki będziemy informować naszych graczy e-mailem przed takimi zdarzeniami.

Należy pamiętać, że nasze treści mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać odrębne polityki prywatności i ujawnienia dotyczące przetwarzania danych.

9. Bezpieczeństwo danych

Niniejszym przyjmujemy do wiadomości, że zbierając i przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy związani surowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W konsekwencji, staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych usług graczom, a my podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie przesłane nam dane pozostają bezpieczne.

Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, w których polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Dostęp do Konta Gracza można uzyskać tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie ma do nich dostępu inna osoba.

10. Kontakt

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chcesz:

a) Potwierdź dokładność zebranych przez nas danych osobowych;

b) Zapytać o nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych;

c) Zabronić przyszłego wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;

d) Aktualizować lub poprawiać wszelkie informacje, które nam przekazałeś (w takich przypadkach musisz dostarczyć wszelkie dowody, których możemy zasadnie wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Pamiętaj, że podawanie nam fałszywych informacji o Tobie jest nielegalne i Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zawsze jesteśmy na bieżąco z Twoimi poprawnymi danymi.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych („IODO”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie danych i udzielanie odpowiedzi związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z IODO pod adresem dpo@n1interactive.com

Ponadto zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

11. Polityka ciasteczek

Kiedy odwiedzasz Stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak przeglądarka, adres IP i strona odsyłająca. Zbiór ten może odbywać się we współpracy z naszymi dostawcami platform i partnerami. Możemy od nich otrzymywać ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące użytkowania przez odwiedzających naszą Stronę Internetową. Nie wykorzystujemy automatycznie zbieranych informacji do identyfikacji Twojej osoby bez uzyskania dodatkowej zgody.

Aby zebrać dane informacje, używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub sprzęcie podczas odwiedzania naszych Stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Stron internetowych; inne poprawiają jakość korzystania Strony internetowej i pomagają nam świadczyć lepszą obsługę. Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez nas plików cookie i ich cele.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawową funkcjonalność stron internetowych, np. dostęp do obszarów członkowskich Serwisu;.

Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować korzystanie z witryny i dokonywane w niej wybory (np. klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane doświadczenia..

Reklamowe pliki cookie: pozwalają nam ocenić skuteczność naszego marketingu. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia wizyt w witrynie i rejestracji nowych graczy z reklam. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom stowarzyszonym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin witryny gromadzonych bezpośrednio przez takie reklamowe pliki cookie. Jednak dane dotyczące odwiedzin witryny mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców z innych źródeł. To ostatnie przetwarzanie danych zewnętrznych podlega zasadom i politykom prywatności tych zewnętrznych dostawców.

Oprócz powyższego korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców usług, którzy również umieszczają pliki cookie w tej Witrynie w celu świadczenia usług, które nam świadczą. Takie usługi obejmują, ale nie ograniczają się do pomagania nam w ulepszaniu Twoich doświadczeń poprzez śledzenie Twojej aktywności w Witrynie, mierzenie skuteczności Witryny i skuteczności naszych kampanii marketingowych.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione, modyfikując ustawienia przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Strony internetowej.

12. Netent

Kiedy grasz w gry kasynowe opracowane przez NetEnt, obowiązuje również Polityka prywatności NetEnt. Tę politykę można znaleźć tutaj.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą Politykę Cookie.